Operacija katarakte (Fakoemulizifikacija)

Kako izgleda operacija katarakte?

Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija je metoda operacije mrene (katarakte) gdje se za odstranjivanje zamućenog sočiva koristi ultrazvučna energija. Ultrazvuk pretvara tvrdo sočivo u tečnost. To omogućava da se zamućeno sočivo odstrani kroz mali ubod - inciziju na oku. 

Ovakav pristup ima mnogostruke prednosti. Najvažnije su: 

  1. predvidljiviji rezultati i veća sigurnost u radu
  2. bolji funkcionalni rezultati
  3. nema potrebe za šavovima (nekada hirurg može da se odluči da stavi jedan šav)
  4. ambulantna intervencija ili eventualno kraće ostajanje u bolnici ako dođe do komplikacija tokom hirurgije

Fakoemulzifikacija je metoda izbora operacije katarakte u razvijenom svijetu dok su stare metode operacije katarakte - intrakapsularna i ekastrakapsularna su postale dio istorije oftalmohirurgije.

Priprema pacijenta za operaciju

Pacijent se prije operacije pregleda i urade sva potrebna mjerenja i pregledi kako bi se znalo koje mu sočivo treba, i kako bi se isključile druge bolesti oka. Nakon širenja i internističkog pregleda, pacijent ulazi u salu, gdje se uz pomoć mikroskopa i posebne mašine za operaciju katarakte uz pomoć ultrazvuka ukljanja zamućeno sočivo. Na kraju, u kapsularnu vreću koja je ostala od prirodnog sočiva u oko se implantira intraokularno sočivo koje omogućava da pacijent jasno vidi nakon operacije.

Kako izgleda oporavak nakon korekcije katarakte?

Dan nakon oepracije katarakte se skinu zaštitne naočare ili zavoj. Pacijent treba da kapa propisane kapi tokom 20 dana nakon operacije. Obično odmah nakon operacije dolazi do oporavka vida, dok neki pacijenti osjećaju plavilo pred okom ili zablještenje. Svi ti fenomeni su u osnovi prolazni i ne traju dugo. Može doći i do zamućenja vida, kao kod cilindra oka.

U našoj klinici možete operisati i sekundarnu kataraktu.

Reakcija posle operacije katarakte?

Najčešće reakcije pacijenta nakon uspješen operacije katarakte se mogu opisati riječju oduševljenje. Rijetko, može da dođe manjih problema, kao što je otok kapaka, žuljanje, prolazno zamućenje vida ili skok očnog pritiska. Zbog sve ovoga i pored toga što pacijenta opeacije ništa ne boli mora se imati u

vidu da se radi o ekstremno preciznoj intervenciji i visokotehnološkoj proceduri i da zbog toga se svako oko i prije i poslije operacije mora pregledati i odmah rješavati ako se uoče nepredviđene komplikacije.

Komplikacije prilikom operacije katarakte

One su u osnovi rijetke i svode se na prolazno zamućenje rožnjače i prolazni skok očnog pritiska. Nažalost, ne postoji 100% sigurna hirurgija zbog čega može da se desi da dođe i do teških komplikacija kao što je infekcija u oku, krvarenje u srednju očnu ovojnicu, pa čak i gubitak vida i oka


Zakažite Pregled

Ukoliko želite da zakažete ljekarski pregled ili Vam je potrebna konsultacija, kontaktirajte nas putem broja telefona +387 (51) 318 600.
Naš ljekarski tim, omogući će uspješna rješenja vašeg problema.

Sva polja označena sa * su obavezna