OCT – Optička koherentna tomografija

Šta je optička koherentna tomografija (OCT)?

OCT angiografija (OCTA) je nova tehnika slikanja očnog dna i krvotoka u retini i horoideji. Metoda ne traži upotrebu bilo kakve boje. Kako se slike mogu segmentovati uz pomoć ove metode se mogu razdvojiti različiti slojevi retine i horoideje i samim tim preciznije interpretirati gdje se nalaze patološke promjene na očnom dnu. Uz pomoć ove metode se može odvojeno posmatrati protok u vanjskom, srednjem i dubokom retinalnom kapilarnom pleksusu, u vanjskoj retini (koja normalno nema cirkulacije) kao i u horiokapilarisu.

Kako izgleda dijagnostički pregled?

Prilikom pregleda, uz pomoć savremene opreme, ljekar ima mogućnost da detaljno pregleda očno dno. Sni­manje se vrši neposredno, usmjer­a­van­jem snopa svjet­losti ka mrežn­jači. OCT omogućava topograf­ski način prikazi­vanja debljine mrežn­jače i sloja nervnih vlakana koji se mogu direk­tno pored­iti sa nala­zom na očnom dnu. Važno je naznačiti da talasna dužina snopa svejt­la iznosi oko 800 ŋm, što znači da paci­jenti jedva vide ovu svjet­lost pa je nepri­jat­nost minimalna. Sam preglde traja između 10 i 15 minuta.

U našoj klinici koristi se novi uređaj, Spectralis proizvođača Heidelberg Engineering. Isti koristi aktivno praćenje oka tokom kojega se u isto vrijeme vrši akvizicija fotografija fundusa i OCT slika. Na taj način ostvaruje se dobijanje slika bez artefekata uzrokovanih pokretima.

OCT pregled je dobio na popularnosti zbog brzine i lakoće kojom se dobija nalaz pošto nije vremenski zahtjevan i ne traži značajnu saradnju pacijenta. Ipak, barem za sada, ovaj test ne može u potpunosti dati sve neophodne informacije koje se dobiju nakon što se urade oba testa (i vidno polje i OCT) i kako bi se eventualno mogla korigovati terapija i spriječiti značajan gubitak vidne funkcije.

Kada se radi OCT dijagnostički pregled?

S obzirom na veliku učestalost oboljenja retine u našoj populaciji, posebno dijabetesne retinopatije i degeneracije makule povezane sa starenjem, uvođenje ove dijagnostičke metode značajno unapređuje dijagnostiku i praćenje rezultata liječenja ovih pacijenata. OCT dijagnostika značajno će doprineti pregledu i omogućiti da se precizno uoče i tretiraju nastale promjene. 

Uz postavljanje prave dijagnoze, OCT je značajan u praćenju učinka terapije. U savremenoj oftalmološkoj praksi OCT ima nezamjenjivu ulogu u dijagnozi glaukoma. Pomoću ove metode mogu se precizno otkriti promjene na očnom živcu i debljina slojeva živčanih vlakana mrežnice. Takođe OCT dijagnostički pregled pruža uvid u učinak antiglaukomske terapije i napredovanje bolesti.

Neke od promjena koje se mogu videti kroz OCT pregled:

Makularna telangiektazija

Jedno od uobičajenih stanja u kojima je upotreba nove metode superiorna je dijagnostika i pomoć u tretmanu makularnih telanigiektazija. Zbog same prirode stvaranja slika može sa sigurnošću utvrditi gdje se nalazi problem i na taj način dobiti značajno više informacija u odnosu na klasičnu fluoresceisku angiografiju.

Dijabetska retinopatija

Dijabetska retinopatija je uobičajeno oboljenje koje se javlja kod mnogih dijabetičara. OCTA nam je omogućio da sa mnogo više detalja i preciznosti vidimo gdje se nalaze većina mikrovaskularnih abnormalnosti, naročito u makuli, dijelu oka koji je zadužen za centralni vid.

Praćenje gubitka vidne funkcije kod glaukoma

Kod većine pacijenata glaukom dovodi do polaganog gubitka vidne funkcije tokom dužeg vremenskog perioda. Evolucija glaukoma se može pratiti uz pomoć analize vidnog polja i praćenjem promjena u strukturi očnog živca i retine koristeći OCT tehnologiju.
Zakažite Pregled

Ukoliko želite da zakažete ljekarski pregled ili Vam je potrebna konsultacija, kontaktirajte nas putem broja telefona +387 (51) 318 600.
Naš ljekarski tim, omogući će uspješna rješenja vašeg problema.

Sva polja označena sa * su obavezna